Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Gå til hovedindhold

Lungekræft

Lungekræft

Lungekræft

.

 

Lungerne sørger for, at vi kan trække vejret og at blodet får ilt, så det kan føres rundt i kroppen. Ondartede svulster som opstår i lungerne og/eller luftvejene kaldes lungekræft. Lungekræft svækker lungernes funktion og blodet vil derfor få mindre ilt, og man kan få sværere ved at trække vejret. Lungekræft er den anden mest almindelige kræftform i Danmark, og er den type kræft, som er den næst hyppigste blandt danske kvinder, og den tredjehyppigste blandt danske mænd. 

Lungekræft inddeles i to hovedtyper: 

Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) som består af større celler, der vokser langsomt. Ses hos ca. 80-85 % af de ramte. 

Småcellet lungekræft (SCLC) som består af mindre celler, der vokser hurtigt. Ses hos 15-20 % af de ramte. 

I de fleste tilfælde skyldes lungekræft rygning, men i 2 ud af 10 skyldes lungekræft rygning, men der er også andre årsager. Andre kendte årsager er passiv rygning, luftforurening, radon, og udsættelse for asbeststøv. 

Knap 10.000 danskere lever med lungekræft og hvert år får godt 4.500 danskere konstateret lungekræft. 

De mest almindelige symptomer på lungekræft er: 

  • Hoste 
  • Hæshed 
  • Blodigt slim/spyt 
  • Smerter i brystkasse, skulder eller arm 
  • Åndenød 
  • Vægttab 

Lungekræft giver som regel ingen eller kun få symptomer i starten. Efterhånden som kræftknuden vokser, bliver symptomerne tydeligere. 

 

Kræfttype

Læs mere om:
forstå kliniske forsøg

Kliniske forsøg er medicinske undersøgelser, der ser på potentielle nye lægemidler, procedurer og andre behandlinger hos mennesker, der er ramt af sygdomme som kræft. I hele denne proces forsøger læger at afgøre, om disse potentielle nye behandlinger er sikre og effektive.

lungekræft
Med øvelserne kan du træne din vejrtrækning og skabe bedre bevægelse i brystkassen.
Woman on scale

Nedsat oral indtagelse af kalorier sammen med øget behov for energi…

Older woman punching the air like a boxer while holding four pound weights

Det kan være svært at være positiv hele tiden, når man lever med kræft. Det kan hjælpe at følge et par tips.

Two people holding hands

En støtteperson yder følelsesmæssig omsorg og praktisk hjælp, når en pårørende har brug for det.

Older adult couple speaking with doctor in office

Dit behandlingsteam kan give dig valgmuligheder, så du får tilstrækkelig mængder kalorier, protein og andre næringsstoffer.

Man scratching head

Tips til personer med behandlingsrelateret kvalme og opkastning

Informationen som gives her, er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning af egen læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. 

PP-UNP-DNK-0232