Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Gå til hovedindhold

Brystkræft

brystkræft

Brystkræft

.

 

Brystkræft er den hyppigste form for kræft blandt kvinder. Hvert år bliver der diagnosticeret ca. 5.000 kvinder og 40 mænd med brystkræft, og over 70.000 personer lever med sygdommen i Danmark1.  

Hormonelle forhold og livstilsfaktorer påvirker risikoen for brystkræft. I de fleste tilfælde vil kvinden selv mærke en knude i sit bryst. Brystkræft kan også forekomme, når der sker ændringer i din DNA – dette kaldes for genetiske mutationer. Mellem 5-10% af brystkræft skyldes en genmutation, hvor de hyppigste mutationer er BRCA I og BRCA II, som er forbundet med 50-80% risiko for at udvikle brystkræft samt øget risiko for kræft i æggestokkene. Hvis du er blevet testet for mutationer, som kan give oplysninger om din brystkræft, er det en god ide at fortælle det til lægen.

Brystkræft med spredning 

Brystkræft med spredning – også kaldet metastatisk brystkræft, avanceret- eller stadie IV-brystkræft – er, når kræftceller har spredt sig fra bryst til andre områder i kroppen såsom lymfeknuder, lever, lunger eller knogler. Når kræftceller bevæger sig fra brystet og til andre dele i kroppen, kaldes de for metastaser. Selvom kræftcellerne befinder sig andre steder end i brystet, er de stadig at betragte som brystkræftceller. 

Hvert år opdages omkring 1000 ny tilfælde af brystkræft med spredning1. Forskerne ved stadig ikke, hvorfor brystkræft nogle gange vender tilbage.  

 

1: Cancerregisteret. Nye kræfttilfælde i Danmark. Rapport 2019 

Lær mere om brystkræft

Kræfttype

Læs mere om:
baggrund

En grundig og informativ – men samtidig nænsom bog – til personer med metastaserende brystkræft (MBC), til deres pårørende eller andre, der har berøring med MBC. Bogen sætter ord på, hvad MBC medfører for dem, der er ramt og lever med sygdommen og forklarer sygdommen og fagudtryk for læseren.

lungekræft-vid
”Alt vi har er nu” er en dokumentar om det at være pårørende til en som har brystkræft med spredning. 34-årige Anne fik uventet og alt for tidligt i livet metastatisk brystkræft. Hun er gift og mor til 3 mindre børn. 
Træning til brystkræft
Med øvelserne kan du styrke din generelle og øvre rygmuskulatur og dine skuldermuskler.
Tid til at leve
”Tid til at leve” er en dokumentar om 34-årige Anne som uventet og alt for tidligt i livet fik metastatisk brystkræft. Anne er gift og mor til 3 mindre børn.
ordliste
At leve med kræft kan være forvirrende. Når du taler med din læge, pårørende eller venner, kan du høre ord, som du ikke forstår. Til tider kan det virke som om, de taler et andet sprog. At lære disse almindelige kræftord kan hjælpe dig med bedre at forstå din diagnose. Det kan også hjælpe dig til at være en aktiv deltager i din kræftbehandling.  
Hvilket stadie har min brystkræft

Brystkræft inddeles i stadier – hvilket kan være forskelligt indenfor hver brystkræfttype. 

mig og mit arbejde

Når du har brystkræft med spredning, kan det betyde, at du må justere dit arbejdsliv og dine forpligtelser for at få behandling og pleje dig selv.

Mig og mine forhold

Livet kan ændre sig markant, når du får konstateret kræft. Det gælder ikke kun dig, der har kræft, men også dine nærmeste.

mig og mit helbred

Der er mange ting, du kan gøre for dig selv for at få det godt og tage kontrol over dit liv efter at have fået diagnosen brystkræft med spredning.

Informationen som gives her, er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning af egen læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. 

PP-UNP-DNK-0188