Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Gå til hovedindhold

Studier og forsøg

man and woman

Studier og forsøg

 

Kliniske studier kan for mange være svære at forstå.
Hvad betyder egentlig informeret samtykke? Er det en fordel at deltage i studier? Og kan jeg komme ud af det igen?  

Kliniske forsøg er undersøgelser, der undersøger nye lægemidler, kombinationer af lægemidler eller nye måder at bruge allerede godkendte lægemidler til behandling.

Her kan du finde svar på ofte stille spørgsmål og læse meget mere om, hvordan kliniske studier er opbygget, hvordan de foregår og få gennemgået de forskellige termer som ofte bruges f.eks. fase 1, fase 2 og fase 3.  

 

Støtte

Læs mere om:
clinical trial

Kliniske forsøg er undersøgelser, der undersøger nye lægemidler, kombinationer af lægemidler eller nye måder at bruge allerede godkendte lægemidler til behandling af mennesker. Der er forskellige typer af kliniske forsøg, men alle forsøg er designet til at få besvaret et specifikke spørgsmål. 

 

Informationen som gives her, er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning af egen læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale.  

  
PP-UNP-DNK-0344