Forstør tekst A A A

Testning af biomarkør i kræftbehandling

4 min. Læs

At prøve at forstå, hvordan testning af biomarkør passer ind i din kræftbehandlingsplan, kan være overvældende. Men at have en fornemmelse af, hvordan testning af biomarkør virker, kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger med din læge om, hvilke behandlinger der kan være bedst for dig.

 

Testning af biomarkører er en måde at lede efter bestemte biologiske stoffer, der kan give læger information om en persons kræftsygdom. Nogle biomarkører er usædvanligt høje niveauer af visse proteiner lavet af kræftceller; dette kaldes overekspression. Andre biomarkører er specifikke genmutationer, der hjælper kræft med at udvikle sig og vokse. Testning af biomarkører er for mennesker, der allerede har kræft - enten en solid tumorkræft, som lungekræft, eller en blodkræft, som leukæmi. Nogle tests af biomarkører tester for én biomarkør, mens andre kan teste for flere biomarkører på én gang. 

Afhængigt af hvilken type kræft en person har, skal en læge tage en prøve af den pågældende persons kræftceller til biomarkørtestning. Der er forskellige måder dette kan gøres på. For personer som har en solid tumor (som brystkræft eller lungekræft), vil lægen tage en biopsi, hvor de fjerner et stykke væv eller en prøve af celler fra kroppen. En anden måde er ved en flydende biopsi, som udføres ved at tage en prøve af blod eller andre væsker, når en person har en blodkræft, eller deres tumor er for svær at nå til at få celler fra den. I begge tilfælde sendes prøverne til et laboratorium for at blive testet. 

Nedenfor er nogle almindelige biomarkører, som læger kan teste for, og den kræft, de ofte er forbundet med: 

 

Biomarkør 

Kræfttype, der vides at være relateret til biomarkøren* 

BRCA1 og BRCA2 mutationer  

Bryst- og æggestokkræft 

TP53 mutation 

Kolangiokarcinom, Wilms tumor og ovarie-, bryst-, hoved- og halskræft, blære-, lunge- og melanomkræft 

KRAS mutation 

Kolorektal kræft og ikke-småcellet lungekræft  

 

HER2 protein overekspression  

Bryst-, ovarie-, blære-, bugspytkirtel- og mavekræft 

PD-L1 protein overekspression 

Ikke-småcellet lungekræft, lever- og mavekræft, gastroøsofageal junction cancer og klassisk Hodgkin lymfom 

PSA protein overekspression  

Prostatakræft  

ALK mutation 

Ikke-småcellet lungekræft, anaplastisk storcellet lymfom, histiocytose 

BRAF mutation 

Kutan melanom, Erdheim-Chester sygdom, Langerhans celle histiocytose, kolorektal cancer og ikke-småcellet lungekræft 

EGFR mutation 

Ikke-småcellet lungekræft, glioblastom, kolorektal, hoved og hals, bryst- og bugspytkirtelkræft 

ROS1 mutation 

Ikke-småcellet lungekræft 

 

*Dette er ikke en komplet liste over alle biomarkører og kræfttyper relateret til hver. 

 

Resultaterne af biomarkørtests kan vise, om en persons kræft kan reagere på en tilgængelig behandling. Visse behandlinger kan endda målrettes mod en specifik biomarkør. Eller resultaterne kan vise, at personens kræft har en biomarkør, der gør det mindre sandsynligt, at en specifik behandling vil virke - denne information kan spare en person fra at modtage en behandling, der ikke er optimal. Testning af biomarkører kan også hjælpe læger med at finde og anbefale et klinisk forsøg, der undersøger en potentiel ny kræftbehandling, der er relateret til en specifik biomarkør. 

Kort sagt kan testning af biomarkører være et nyttigt værktøj til at hjælpe dig og din læge med at vælge en kræftbehandling.  

 

Informationen som gives her, er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning af egen læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale.  

PP-UNP-DNK-0484