Forstør tekst A A A

Hvad er kræft?

Kræft er en overordnet betegnelse for mere end 100 sygdomme, som alle har til fælles, at der sker en ukontrolleret celledeling, der fører til dannelse af en "tumor". Disse tumorer kan være enten godartede eller ondartede.

Når det kommer til ondartede tumorer, er der yderligere forskel mellem solide tumorer og kræftformer, der opstår i blodet. Solide tumorer udvikler sig fra cellerne i et organ, f.eks. bryst eller nyre, hvorimod kræft som leukæmi eller lymfom opstår i blodet eller lymfesystemet. 

Men hvad sker der egentlig præcist i cellerne? Kernen i vores celler indeholder genetiske materialer. I normale celler reguleres celledelingen nøje, og balance mellem dannelsen af nye celler og eliminering af andre celler sikrer en passende vækst og opretholdelse af kroppens balance.  

Desværre kan det genetiske materiale blive beskadiget som følge af en fejl eller mutation under celledelingen. Også eksterne faktorer, kan forstyrre denne nøje regulering. Disse mutationer kan få cellerne til at formere sig ukontrolleret, hvilket fører til dannelsen af en tumor. 

Udviklingen af en tumor er en proces, der sker gradvist. Forvandlingen fra en normal celle til en kræftcelle er en langvarig process som kan tage mange år.  

 

 

Informationen som gives her, er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning af egen læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. 

PP-UNP-DNK-0585