Forstør tekst A A A

Mig og mit arbejde – til dig som har brystkræft med spredning

3 min. Læs

Når du har brystkræft med spredning, kan det betyde, at du må justere dit arbejdsliv og dine forpligtelser for at få behandling og pleje dig selv.

 

Dette kan påvirke din økonomi og evne til at forsørge din familie. Disse problemer kan virke overvældende. Du skal forstå, at alle har det på denne måde. Du vil også komme igennem dette. Det er vigtigt at overveje alle dine muligheder og kende dine rettigheder på arbejdspladsen. Det er vigtigt at lægge planer for din økonomi på et tidligt tidspunkt, mens du stadig føler dig relativt stærk rent fysisk, for at forberede dig bedst muligt på fremtiden.  

 

Kan jeg arbejde nu, hvor jeg har kræft? 

Om du kan arbejde efter, at du er blevet diagnosticeret med kræft, afhænger af den type arbejde, du udfører, og dine egne personlige omstændigheder. Nogle er i stand til at fortsætte med at arbejde under deres behandling, mens andre synes, at det er meget hårdt, og vælger ikke at arbejde. Nogle ønsker at fortsætte med at arbejde, så der ikke er for meget, der ændrer sig.  

Du vil måske opleve, at dine prioriteter ændrer sig. Du vil måske foretrække at bruge din tid på andre ting end at arbejde. Din økonomiske situation spiller også en stor rolle i denne beslutning.  

Arbejdet udgør ofte en stor del af vores liv, og tanken om ikke at skulle arbejde kan virke mærkelig. Hvis du ikke er sikker på, om du skal fortsætte med at arbejde, kan det være en god idé at vente, indtil du har startet din behandling og ser, hvad det betyder for dig rent mentalt og fysisk. 

 

Hvordan fortæller jeg min arbejdsgiver om min diagnose? 

Du behøver ikke at fortælle din arbejdsgiver om din sygdom, men det kan gøre det nemmere for denne at foretage ændringer for bedre at støtte dig. Arbejdsgiveren vil måske kunne forstå, at du har brug for flere sygedage og en fleksibel arbejdstid. Du behøver ikke nødvendigvis fortælle alle detaljerne om din diagnose og/eller behandling. Det kan være en mulighed at tale med en person i firmaets HR-/personaleafdeling. Denne kan fortælle dig hvilken støtte din arbejdsgiver kan tilbyde. Hvis du er bekymret for, at du vil blive udsat for diskrimination fra din arbejdsgivers side, eller denne vil afskedige dig, hvis du fortæller om din diagnose, kan du søge hjælp hos din fagforening, eller undersøge overenskomsten for din ansættelse, der beskytter dig på arbejdspladsen. 

 

Kan jeg få økonomisk hjælp, hvis jeg tager orlov fra arbejdet eller stopper helt med at arbejde? 

Selvom du ikke længere er i stand til at arbejde, eller du må på nedsat tid, kan du være berettiget til førtidspension eller andre former for økonomisk hjælp. Dette kan være med til at sikre, forsørgelse af dig selv eller din familie. Den sikring, du har, afhænger af hvor du bor og din ansættelsesstatus f.eks. om du er selvstændig eller lønmodtager. 

Tag dig god tid, inden du beslutter at stoppe med at arbejde eller tager orlov. Få tjek på den juridiske eller økonomiske betydning, det kan have for dig i forhold til din arbejdsplads og muligheden for, at få økonomisk støtte i form af sygedagpenge/invalidepension. 

 

Vigtige punkter, du skal overveje med hensyn til dit arbejde: 

  • Du kan til enhver tid beslutte (inden eller under behandlingen), om du vil fortsætte med at arbejde eller ej, og om du har behov for at bede om nedsat arbejdstid. 
  • Du skal på et tidspunkt fortælle din arbejdsgiver om din sygdom for at kunne få arbejdspladsens støtte og hjælp. Det er en god idé at få tillidsrepræsentantens opbakning. 
  • Nu er det tid til at begynde at udarbejde en økonomisk plan for fremtiden. 

 

Informationen som gives her, er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning af egen læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. 

PP-UNP-DNK-0176