Forstør tekst A A A

Kronisk myeloid leukæmi - CML

2 min. Læs

Kronisk myeloid leukæmi (CML) opstår i knoglemarvens bloddannende cellersom fører til at der findes for mange hvide celler som ikke fungerer normalt. Ved CML i leukæmicellerne findes en særlig kromosomforandring (såkaldt Philadelphia kromosom). Dette kromosom inderholder Bcr-Abl gen som bruges til dannelse af et protein, der er årsag til udvikling af sygdommen. Dette får kræftcellerne til at dele sig uhæmmet, og det vil efterhånden fortrænge de normale blodlegemer. Hvis man ikke kan hæmmer eller stopper denne proces, bliver det på langsigt livstruende. 

Symptomer  

CML har ofte en gradvis og langsom udvikling. Den opdages ofte tilfældigt under udredning for en anden sygdom eller ved en rutineundersøgelse. De mest almindelige symptomer på CML er træthed, generelt ubehag, nattesved, vægttab, feber, blå mærker, knoglesmerter og en forstørret milt.  

I Danmark stilles CML diagnose hos ca. 60 patienter årligt1. Gennemsnitsalderen ved diagnosen er 63 år 2, så der er tale om en leukæmi, der primært rammer voksne/ældre. Circa 50 % af patienter har ingen symptomer ved diagnosen. 

Behandling 

Der findes en medicinsk behandling, der har rigtigt god effekt på de fleste CML patienter med Philadelphia kromosom. Stoffet der bruges  nuværende hæmmer Bcr-Abl proteinet, som udløser sygdommen. 

Behandling for CML, er meget effektiv, men helbreder formodentlig ikke sygdommen. Derfor skal de fleste patienter fortsætte med at tage medicinen hver dag resten af livet. 

Knoglemarvstransplantation, som er den eneste mulighed for at kurere sydgdommen, er forbundet med store riscici for patienterne. I dag er transplantation kun nødvendig, hvis targeteret behandling imod Bcr-Abl ikke virker godt nok.  

 

Referencer: 

1. Dansk Database for Kroniske Myelo-proliferative Neoplasier Årsrapport 2020 (s. 51). 

2. Dansk Database for Kroniske Myelo-proliferative Neoplasier Årsrapport 2020 (s. 53). 

 

 

Informationen som gives her, er af generel karakter og kan ikke erstatte rådgivning af egen læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. 

PP-UNP-DNK-0257